Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej PAN, kadencja 2016-2020

  1. Prof. dr hab. inż. Zbigniew BIELECKI
      Wojskowa Akademia Techniczna

  2. Dr hab. inż. Józef BORKOWSKI, prof. nadzw. PWr
      Politechnika Wrocławska

  3. Dr hab. Ryszard BRODA
      Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Otwock – Świerk

  4. Dr hab. Dominik DOROSZ, prof. nadzw. PB
      Politechnika Białostocka

  5. Prof. dr hab. inż. Janusz GAJDA
      Akademia Górniczo-Hutnicza

  6. Prof. dr hab. inż. Teodor GOTSZALK
      Politechnika Wrocławska

  7. Dr hab. inż. Ireneusz JABŁOŃSKI
      Politechnika Wrocławska

  8. Dr hab. inż. Jacek JAKUBOWSKI, prof. nadzw. WAT
      Wojskowa Akademia Techniczna

 9. Dr hab. inż. Piotr JASIŃSKI, prof. nadzw. PG
      Politechnika Gdańska

 10. Dr hab. inż. Roman KASZYŃSKI, prof. nadzw. ZUT
      Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 11. Prof. dr hab. inż. Marian KAŹMIERKOWSKI, czł. rzecz. PAN
      Politechnika Warszawska

 12. Dr hab. inż. Piotr KISAŁA, prof. nadzw. PL
      Politechnika Lubelska

 13. Dr hab. inż. Marek KRĘTOWSKI, prof. PB
      Politechnika Białostocka

 14. Dr hab. inż. Grzegorz LENTKA
      Politechnika Gdańska

 15. Dr hab. inż. Czesław ŁUKIANOWICZ, prof. nadzw. PK
      Politechnika Koszalińska

 16. Prof. dr hab. inż. Andrzej MICHALSKI
      Politechnika Warszawska

 17. Dr hab. inż. Wiesław MICZULSKI, prof. nadzw. UZ
      Uniwersytet Zielonogórski

 18. Prof. dr hab. inż. Janusz MROCZKA, czł. koresp. PAN
      Politechnika Wrocławska

 19. Prof. dr hab. Wojciech PISARSKI
      Uniwersytet Śląski w Katowicach

 20. Dr hab. inż. Adam POLAK, prof. nadzw. PWr.
      Politechnika Wrocławska

 21. Prof. dr hab. inż. Antoni ROGALSKI, czł. rzecz. PAN
      Wojskowa Akademia Techniczna

 22. Prof. dr hab. inż. Andrzej SEWERYN
      Politechnika Białostocka

 23. Dr hab. inż. Janusz SMULKO, prof. nadzw. PG
      Politechnika Gdańska

 24. Dr hab. inż. Ryszard SROKA, prof. nadzw. AGH
      Akademia Górniczo-Hutnicza

 25. Dr hab. inż. Robert SZCZYGIEŁ, prof. nadzw. AGH
      Akademia Górniczo-Hutnicza

 26. Dr hab. inż. Roman SZEWCZYK, prof. nadzw. PW
      Politechnika Warszawska

 27. Dr. hab. inż. Mirosław SZMAJDA, prof. nadzw. PO
      Politechnika Opolska

 28. Prof dr hab. inż. Ryszard SZPLET
      Wojskowa Akademia Techniczna

 29. Płk. mgr inż. Robert TARGOS
      Wojskowe Centrum Metrologii

 30. Dr hab. inż. Przemysław WACHULAK, czł. AMU PAN
      Wojskowa Akademia Techniczna

 31. Dr hab. inż. Jacek WOJTAS
      Wojskowa Akademia Techniczna

 32. Prof. dr hab. inż. Wiesław WOLIŃSKI, czł. rzecz. PAN
      Politechnika Warszawska

 33. Prof. dr hab. inż. Waldemar WÓJCIK
      Politechnika Lubelska

 34. Prof. dr hab. inż. Andrzej ZAJĄC
      Politechnika Białostocka

 35. Prof. dr hab. inż. Marek ZIELIŃSKI
      Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 36. Dr hab. inż. Jarosław ZYGARLICKI
      Politechnika Opolska