Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej PAN, kadencja 2016-2020

  1. Prof. dr hab. inż. Zbigniew BIELECKI
      Wojskowa Akademia Techniczna

  2. Dr hab. inż. Józef BORKOWSKI, prof. nadzw. PWr
      Politechnika Wrocławska

  3. Dr hab. Ryszard BRODA
      Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Otwock – Świerk

  4. Dr hab. Dominik DOROSZ, prof. nadzw. PB
      Politechnika Białostocka

  5. Prof. dr hab. inż. Janusz GAJDA
      Akademia Górniczo-Hutnicza

  6. Prof. dr hab. inż. Teodor GOTSZALK
      Politechnika Wrocławska

  7. Prof. dr hab. inż. Paweł GRYBOŚ
      Akademia Górniczo-Hutnicza

  8. Dr hab. inż. Ireneusz JABŁOŃSKI
      Politechnika Wrocławska

  9. Dr hab. inż. Jacek JAKUBOWSKI, prof. nadzw. WAT
      Wojskowa Akademia Techniczna

 10. Dr hab. inż. Piotr JASIŃSKI, prof. nadzw. PG
      Politechnika Gdańska

 11. Dr hab. inż. Roman KASZYŃSKI, prof. nadzw. ZUT
      Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 12. Prof. dr hab. inż. Marian KAŹMIERKOWSKI, czł. rzecz. PAN
      Politechnika Warszawska

 13. Dr hab. inż. Piotr KISAŁA, prof. nadzw. PL
      Politechnika Lubelska

 14. Dr hab. inż. Marek KRĘTOWSKI, prof. PB
      Politechnika Białostocka

 15. Dr hab. inż. Grzegorz LENTKA
      Politechnika Gdańska

 16. Dr hab. inż. Czesław ŁUKIANOWICZ, prof. nadzw. PK
      Politechnika Koszalińska

 17. Prof. dr hab. inż. Andrzej MICHALSKI
      Politechnika Warszawska

 18. Dr hab. inż. Wiesław MICZULSKI, prof. nadzw. UZ
      Uniwersytet Zielonogórski

 19. Prof. dr hab. inż. Janusz MROCZKA, czł. koresp. PAN
      Politechnika Wrocławska

 20. Prof. dr hab. Wojciech PISARSKI
      Uniwersytet Śląski w Katowicach

 21. Dr hab. inż. Adam POLAK, prof. nadzw. PWr.
      Politechnika Wrocławska

 22. Prof. dr hab. inż. Antoni ROGALSKI, czł. rzecz. PAN
      Wojskowa Akademia Techniczna

 23. Prof. dr hab. inż. Andrzej SEWERYN
      Politechnika Białostocka

 24. Dr hab. inż. Janusz SMULKO, prof. nadzw. PG
      Politechnika Gdańska

 25. Dr hab. inż. Ryszard SROKA, prof. nadzw. AGH
      Akademia Górniczo-Hutnicza

 26. Dr hab. inż. Robert SZCZYGIEŁ, prof. nadzw. AGH
      Akademia Górniczo-Hutnicza

 27. Dr hab. inż. Roman SZEWCZYK, prof. nadzw. PW
      Politechnika Warszawska

 28. Dr. hab. inż. Mirosław SZMAJDA, prof. nadzw. PO
      Politechnika Opolska

 29. Dr hab. inż. Ryszard SZPLET, prof. nadzw. WAT
      Wojskowa Akademia Techniczna

 30. Płk. mgr inż. Robert TARGOS
      Wojskowe Centrum Metrologii

 31. Dr hab. inż. Przemysław WACHULAK, czł. AMU PAN
      Wojskowa Akademia Techniczna

 32. Dr hab. inż. Jacek WOJTAS
      Wojskowa Akademia Techniczna

 33. Prof. dr hab. inż. Wiesław WOLIŃSKI, czł. rzecz. PAN
      Politechnika Warszawska

 34. Prof. dr hab. inż. Waldemar WÓJCIK
      Politechnika Lubelska

 35. Prof. dr hab. inż. Andrzej ZAJĄC
      Politechnika Białostocka

 36. Prof. dr hab. inż. Marek ZIELIŃSKI
      Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 37. Dr hab. inż. Jarosław ZYGARLICKI
      Politechnika Opolska